Đăng ký Voucher

Đây là chương trình đăng ký thông tin nhằm giúp khách hàng có thể nhận
Voucher ưu đãi cho dịch vụ
Điều trị sẹo tại Trung tâm Điều trị & Chăm sóc da Orient.
Quý khách hàng vui lòng đăng ký thông tin để nhận được
Ưu đãi 15%. Ngoài ra, khách hàng có thể tăng mức ưu đãi lên 20%   25%       khi chia sẻ thông tin chương trình trên facebook/email với bạn bè và những khách hàng khác có nhu cầu Điều trị sẹo.